bí quyết bắt đầu sự nghiệp

Bí quyết gì để những chiến lược startup có thể đánh đâu thắng đó?

startup

Hãy chi thật nhiều cho dịch vụ khách hàng. Nếu bạn thực hiện tốt, khách hàng sẽ cảm ơn bạn bằng những hợp đồng kinh doanh. Nếu bạn cắt