cách tối ưu hoá chiến dịch Marketing

Bí quyết tối ưu hoá chiến dịch Marketing bằng phần mềm bán hàng

marketing-strategy-690x460

Từ đó triển khai marketing tới nhóm khách hàng mục tiêu này. Lịch sử bán hàng cũng sẽ giúp bạn dự đoán chính xác những thời điểm lượng bán hàng