câu hỏi kinh doanh từ người bán ớt

Bạn có biết được bài học kinh doanh từ người bán ớt hay không?

ot-co-cay-khong-1

Một ngày kia, không có việc gì làm, tôi đến đứng bên cạnh chiếc xe ba gác của một chị bán ớt, thử xem chị ấy giải quyết hai