làm cách nào để kinh doanh thời trang

Làm sao để lập chiến lược tối ưu doanh thu bán hàng khi kinh doanh thời trang?

kinh-nghiem-kinh-doanh-thoi-trang-2

Việc cứ cố gắng cày thật nhiều ads để có khách chính là tăng LKHTN. Nhưng thật ra để tăng LKHTN thường tốn khá nhiều chi phí, ví dụ