xu hướng kinh doanh bán lẻ nổi bật 2017

Những xu hướng nổi bật của kinh doanh bán lẻ năm 2017 ( Phần 2 )

k4_mtlb-e1432612316258

Thay vì các công cụ nghiên cứu thị trường theo cách truyền thống như việc đặt câu hỏi phỏng vấn, tìm kiếm người tiêu dùng và mong muốn họ

Những xu hướng nổi bật của kinh doanh bán lẻ năm 2017 ( Phần 1 )

xu-huong-cua-nganh-ban-le-nam-2015-e1432610851837

Xu hướng nhắm đến khách hàng, gia tăng giá trị hơn cho khách hàng được quan tâm hơn hết. Nhưng chương trình chăm sóc, quà tặng hay các khuyến